Det har vært en eksplosiv utvikling av andelslandbruk i Norge de siste årene med mange etableringer spredd geografisk over hele landet. Denne utviklingen har spesielt skutt fart etter 2014.

Brånas Søndre Gård Foto Marit Lundby 3
Foto: Brånas Søndre Gård, Marit Lundby

De første gårdene

Det første andelslandbruket ble etablert i 2006 på Øverland gård i Bærum i Akershus som er eid av Norges Vel. Dette er et forbrukerstyrt andelslandbruk med flere gartnere, en daglig leder og en aktiv kjernegruppe. Øverland andelslandbruk SA er det største i Norge med tanke på antall involverte.

I 2008 ble Norges andre andelslandbruk etablert på gården Ommang Søndre i Løten i Hedmark. Ommang Søndre er et bondestyrt andelslandbruk med allsidig produksjon.

Flere kommer til

Århus andelslandbruk ble etablert i 2011. Dette er et forbrukerstyrt andelslandbruk i Telemark. Virgenes andelslandbruk ble etablert i 2012. Dette bondestyrte andelslandbruket ligger i Vestfold og har en allsidig produksjon med grønnsaker, kjøtt og mel. Virgenes andelslandbruk er per idag det største andelslandbruket i areal med 200 mål.

Eksplosiv utvikling

Etter at de første 4 andelslandbrukene ble etablert i løpet av en seks-års periode, har populariteten virkelig tatt seg opp. I 2013 ble det etablert 5 nye andelslandbruk. I 2014 ble det etablert 8 nye, mens det i 2015 ble etablert hele 31 andelslandbruk. I 2016 ble ytterligere 18 andelslandbruk blitt etablert. I 2017 ble det startet opp 16 andelslandbruk, i 2018 ble startet opp 11 nye, og i 2019 er det startet opp 7 nye andelslandbruk. I 2020 er det hittil registrert oppstart av 14 nye andelslandbruk.

Av disse så har totalt 22 sluttet, etter en eller flere sesonger, og av ulike årsaker.

Per september 2020 finnes det 92 andelslandbruk i drift i Norge som vi i andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge har oversikt over. Andelslandbrukene har selv ansvar for å laste opp en profil under Kart, en geografisk oversikt over alle andelslandbrukene i Norge.

Ta meg til kartet!

Fylkesoversikt

De 92 aktive andelslandbrukene som vi i Økologisk Norge har oversikt over finnes fordelt i disse fylkene:

Agder: 5
Innlandet: 8

Møre og Romsdal: 5
Nordland: 2
Oslo: 6
Rogaland: 5
Vestfold og Telemark: 10
Troms og Finnmark: 2

Trøndelag: 11
Vestland: 10
Viken: 28
Neste kapittel: Internasjonalt