Det har vært en eksplosiv utvikling av andelslandbruk i Norge de siste årene med mange etableringer spredd geografisk over hele landet. Denne utviklingen har spesielt skutt fart etter 2014.

Brånas Søndre gård Foto Marit Lundby 3

De første gårdene

Det første andelslandbruket ble etablert i 2006 på Øverland gård i Bærum i Akershus som er eid av Norges Vel. Dette er et forbrukerstyrt andelslandbruk med flere gartnere, en daglig leder og en aktiv kjernegruppe. Øverland andelslandbruk SA er det største i Norge med tanke på antall involverte.

I 2008 ble Norges andre andelslandbruk etablert på gården Ommang Søndre i Løten i Hedmark. Ommang Søndre er et bondestyrt andelslandbruk med allsidig produksjon.

Flere kommer til

Århus andelslandbruk ble etablert i 2011. Dette er et forbrukerstyrt andelslandbruk i Telemark. Virgenes andelslandbruk ble etablert i 2012. Dette bondestyrte andelslandbruket ligger i Vestfold og har en allsidig produksjon med grønnsaker, kjøtt og mel. Virgenes andelslandbruk er per idag det største andelslandbruket i areal med 200 mål.

Eksplosiv utvikling

Etter at de første 4 andelslandbrukene ble etablert i løpet av en seks-års periode, har populariteten virkelig tatt seg opp. I 2013 ble det etablert 5 nye andelslandbruk. I 2014 ble det etablert 8 nye, mens det i 2015 ble etablert hele 31 andelslandbruk. I 2016 ble ytterligere 18 andelslandbruk blitt etablert. I 2017 ble det startet opp 16 andelslandbruk, i 2018 ble startet opp 11 nye, og i 2019 er det startet opp 7 nye andelslandbruk. I 2020 ble det startet opp 14 nye andelslandbruk, mens det i 2021 hittil er startet opp 7 nye.

Av disse så har totalt 26 sluttet, etter en eller flere sesonger, og av ulike årsaker.

Per april 2021 finnes det 95 andelslandbruk i drift i Norge som vi i andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge har oversikt over. Andelslandbrukene har selv ansvar for å laste opp en profil under Kart, en geografisk oversikt over alle andelslandbrukene i Norge.

Ta meg til kartet!

Fylkesoversikt

De 96 aktive andelslandbrukene som vi i Økologisk Norge har oversikt over finnes fordelt i disse fylkene:

Agder: 5
Innlandet: 7

Møre og Romsdal: 6
Nordland: 2
Oslo: 7
Rogaland: 7
Vestfold og Telemark: 9
Troms og Finnmark: 2

Trøndelag: 12
Vestland: 10

Viken: 28
Neste kapittel: Internasjonalt