Andelslandbruk kalles på engelsk CSA – Community Supported Agriculture og er godt etablert som et internasjonalt begrep. Fra de første andelslandbrukene i Japan på 1960-tallet og fram til i dag har andelslandbruk etter hvert blitt spredt over store deler av verden.

Starten – 60- og 70-tallet

Det sies at andelslandbruk i den formen vi kjenner det i dag først ble etablert i Japan på slutten av 1960 tallet og helt i begynnelsen av 1970-tallet. Ordningen der forbrukere inngikk direkte samarbeid med bønder ble kalt Teikei som direkte oversatt betyr partnerskap/samarbeid eller mat som viser bondens ansikt.

Europa og USA – 70- og 80-tallet

Det aller første andelslandbruket i Europa som man kjenner til ble etablert i Sveits i 1978 ved navn Les Jardins de Cocagne. På 1980-tallet ble de første andelslandbrukene etablert i Tyskland. På tysk kalles modellen Solidarische Landwirtschaft, som betyr solidarisk landbruk. Disse var inspirert av antroposofien og det biologisk-dynamiske jordbruket. De sosiale aspektene og fellesskapets ansvar for matproduksjon motiverte gårdene til nytenking rundt hvordan jordbruket skulle drives. På samme tid ble flere andelslandbruk etablert i USA.

Nyere utvikling

Det var først etter årtusenskiftet at utviklingen virkelig har skutt fart, med en stor økning i antall andelslandbruk de siste årene. Andelslandbruk har blant annet fått godt fotfeste i Kina. På det afrikanske kontinentet er det nylig blitt etablert et nettverk som jobber blant annet for å sikre god en fremvekst av de afrikanske andelslandbrukene.

Situasjonen i Europa i dag

I følge URGENCIs rapport med europeisk kartlegging over andelslandbruk i 22 europeiske land fra 2015, finnes det rundt 600.000 mennesker involvert i andelslandbruk i Europa.

Frankrike har over 2.000 andelslandbruk (AMAPs) som utgjør flesteparten av de 2.783 andelslandbrukene som ble registrert i den nevnte europeiske kartleggingen. Legger man en noe bredere definisjon for andelslandbruk til grunn, vil tallet komme opp i over 6.000 og antall andelshavere nærme seg 1 million. Noen tall fra rapporten som har tallmateriale fra 2015:

Belgia: 138
Italia: 104
Tyskland: 92
Storbritannia: 84
Spania: 75
Sveits: 60
Nederland: 47

Norge har ifølge rapporten 35 andelslandbruk. Men som vi vet har veksten vært enorm de siste årene og de siste tallene som vi i Økologisk Norge har oversikt over viser at vi er oppe i 96 andelslandbruk her til lands per oktober 2021.

Gruppebilde URGENCI møte foto URGENCI team1

Internasjonalt nettverk

URGENCI (The International Network for Community Supported Agriculture) er det internasjonale nettverket for andelslandbruk. Den siste URGENCI-konferansen er den sjette i rekken, og ble avholdt i 2015 i Beijing. Nettverket arbeider både internasjonalt og regionalt. Den europeiske delen av URGENCI har organisert tre møter, hvor det siste var i Ostrava, Tsjekkia i september 2016. Tilstede på denne konferansen var 150 deltakere fra 26 land. Norge var representert ved Alexandra Devik og Marte Guttulsrød fra Oikos - Økologisk Norge.

Økologisk Norge er medlem i URGENCI og er endel av forskningsgruppen i den europeiske delen av URGENCI. Det er mulig for både enkeltpersoner og andelslandbruk å bli medlem i URGENCI for 10 euro per år.

I mai 2016 lanserte URGENCI en rapport som viser utbredelsen av andelslandbruk i Europa. Rapporten beskriver og analyserer situasjonen i 22 av landene i Europa, og gir også en god oversikt. Rapporten kan lastes ned på nettsidene til URGENCI. Den norske oversikten er skrevet av Elin Rømo Grande, organisasjonsrådgiver i Økologisk Norge. Hun har skrev sin masteroppgave om andelslandbruk i Norge i 2009 ved NMBU.