Det å bli andelshaver er for forbrukere en mulighet til å få ferske grønnsaker direkte fra lokalområdet sitt. Det gir også en unik mulighet til å ta del i et sosialt fellesskap i nærmiljøet med erfaring- og kunnskapsutveksling. Som andelshaver kjøper man en andel av en bestemt produksjon, gjerne for ett år av gangen. Per i dag består produksjonen ved norske andelslandbruk som oftest av et mangfold av grønnsaker, urter og bær. Mulighetene er imidlertid mange, og flere andelslandbruk har inkludert kjøtt- og meieriprodukter og andre landbruksprodukter som del av andelslandbruket.

Alle bidrar

Som andelshaver forplikter du deg til å følge de reglene som gjelder for det enkelte andelslandbruk. I Norge har de fleste basert seg på relativt høy grad av involvering fra andelshavere. Det krever nemlig endel arbeid å opprette og drifte et andelslandbruk, og tett dialog mellom bonde, gartner, styre og andelshavere er sentralt. Alle involverte parter må bidra for at andelslandbruket skal lykkes. Noen andelshavere er kanskje gode på kommunikasjon, andre på økonomi, noen er kanskje glade i luking, andre er kanskje gode på baking og kan bake kake til møter og sosiale sammenkomster?

Ulik dugnadspraksis

De fleste andelslandbrukene i Norge baserer seg på selvhøsting. Du bør derfor beregne tid til å høste din andel gjennom sesongen. Det er også vanlig at andelshaverne bidrar på dugnader på jordet, som for eksempel utplanting og luking. Flere av andelslandbrukene i Norge har oppgitt hvor mange timer det forventes at hver andelshaver bidrar med til dugnad i løpet av sesongen. Ta kontakt med andelslandbruket du vurderer å bli en del av for å høre mer om hva det innbærer i praksis å være andelshaver der. 

Grønt 8 Foto Emma Gerritsen

Pris

Prisen du betaler som andelshaver varierer basert på kostnadene for produksjonen du kjøper en andel av. Hos de fleste andelslandbrukene i Norge er det vanlig å ha en årlig pris for å være andelshaver (andelspris), og at man i tillegg ved første innmelding betaler en éngangssum.

Se oversikten over andelslandbruk i kartet for å finne en gård nær deg.
Neste kapittel: Fordeler for forbrukere