Andelslandbruk Enga

På den gamle husmannsplassen Enga ved Ellingsrud gård starter vårt andelslandbruk opp i 2020. Gjennom avtale med Oslo kommune skal vi i første omgang dyrke på 2 mål. Motivet er å drive økologisk jordbruk, og bygge en grønn møteplass for alle.

Fra gammel tid lå det mange husmannsplasser under Ellingsrud gård. En av disse er Nuggerudengen populært kalt Enga ved porten av Østmarka. Våningshuset er bygget i perioden 1870-1900 og er et viktig element i det opprinnelige kulturlandskapet rundt Ellingsrud gård. Aksjonsgruppa for bevaring av husmannsplassen Enga, ble etablert på et folkemøte 14. november 2018. Aksjonsgruppa er støttet av store organisasjoner som Naturvernforbundet i Groruddalen, Østmarkas venner, Oslo- og Lørenskog Elveforum, Fortidsminneforeningen for Oslo og Akershus, Ellingsrudåsen Frivilligsentral, Ellingsrud velforening, lokale politikere og interesserte personer.Oppstartsmøtet for gruppa som skal skape en grønn møteplass ble holdt i februar 2020. Det ble etablert et styre som består av ti personer.
Andelsjordbruket skal drives frem av frivillighet, og etter økologiske prinsiper. I år har vi plantet 3 typer poteter og vi har honningproduksjoner. Vi har også eksperimentert med litt små-skala gresskar, sukkererter, bønner, vårløk, salat, mais og gullerøtter. I tilegg jobber vi for å gjøre området enda vakrere, ved å lage blomsterbedd og planting av trær.