Austrått andelsjordbruk

Våre medlemmer dyrker økologiske grønnsaker og bær. Medlemmene kan velge mellom enkeltandel, familieandel og egen parsell. På andelene dyrker vi grønnsakene i fellesskap og deler på avlingen. På parsell bestemmer du selv hva du dyrker og høster egen avling.

Gården vår heter Lundasletta og ligger ved Austrått Fort og Austrått borgen på Ørlandet. Det siste året har vi rehabilitert det meste av bygninger på gården. Vi har 70 vinterfora sau av rasen norsk pelssau, og driver Austrått agroturisme i tillegg til andelsjordbruket. Det er overnatting og opplevelser tilknyttet gården og nærområdet. Agroturismen har en familieandel i andelsjordbruket, slik at gjestene kan høste sesongens grønnsaker.
Vi gårdbrukere organiserer og tilrettelegger driften av andelsjordbruket. Vi legger vekt på at deltakerne får innflytelse på drifta og hva som skal dyrkes. I den gamle potetkjelleren ble det en fin vinterlagringsplass for grønnsakene, så enkelte grønnsaker er vi forsynt med store deler av året.