Dale Store gård

Dale Store gårds andelslag har medlemmer fra nabolaget til Oslo. Våre medlemmer er med og opplever hele kretsløpset, fra planlegging, spiring, vekst og innhøsting. Andelslaget drives av gården, som planlegger, stiller jord og maskiner, og gjør det større jordarbeidet. Medlemmene inkluderes i planleggingen av hva som skal dyrkes, og inviteres til dugnad og i oppfølgningen av veksten. Det meste av aktivitetene for medlemmene skjer mellom april og september, men så sent som i desember har vi ennå ferske grønnsaker. Vi balanserer hvert år mellom å dyrke et mangfold og grønnsaker du ikke så lett finner i butikken, godt volum, og fellesskap i åkeren. Vi på gården synes andelslaget er gøy og lærerikt og det gir mye god mat, sprengfull av sol og næring. Medlemmene får i tillegg til opplevelsen av å være med på vekståret, møte, gårdens dyr, være ute og blant felles interessserte, mulighet til å høste de ferskeste og mest kortreiste grønnsakene og urtene du kan få. De er rett fra jorda, og som medlem vet du hvordan de er dyrket, helt uten det du ikke vil ha i maten. Det er du som medlem med og påvirker.

Dale Store gård ligger i Gressvik utenfor Fredrikstad. Her driver vi et andelslag for grønnsaker og urter, og driver et sanctuary for dyr tidligere eiere ikke kunne eller ville beholde.