De Haes andelslandbruk

En andel sikrer deg tilgang til et rikt utvalg av ferske økologiske grønnsaker gjennom hele sesongen. Inkludert er muligheten for å delta på "workshops" for deg som vil lære mer om økologisk hagebruk. Vi har en sosial, samfunnsorientert profil og selger også tilrettelagte andeler til flere institusjoner. Velkommen!

Andelshagen vår ligger i vakre omgivelser i hagen til Thorbjørnrud hotell helt nede ved Randsfjorden, på Jevnaker. Sesongen 2021 blir vår tredje sesong med denne beliggenheten. Vi startet med andelslandbruk høsten 2015 på gartneriet i Langdalen på Olimb, og går snart inn i vår 7. sesong.

Kokkene som jobber på hotellet har allerede kunnet høste fra hagen i mange år, og vi har vært involvert i hagen siden 2016. I 2017 ble plogen satt i plenen, og hagen vokste dermed med 2,5 daa. Siden har vi tatt i bruk enda mer plenareal til grønnsaksdyrking, og er nå på ca 3 daa, nok til å forsørge 60-70 mennesker med grønnsaker og urter i sesongen!Økologisk
Vi på de Haes gartneri har for lenge siden bestemt oss for at det kun er økologisk dyrking som er interessant, alle våre produksjoner er godkjent som økologiske, og vi blir kontrollert og sertifisert hvert år. Så grønnsakene i andelshagen er økologiske!

Vi deler på avlingen
Andelslandbruk betyr at du kjøper en andel i årets grønnsaksproduksjon før den er dyrket. Du blir dermed medeier i hele avlingen sammen med de andre andelshaverne. For de som har prøvd seg litt på dyrking, vet dere at det er mye som spiller inn på hvordan avlingene blir. Været kan vi ikke gjøre noe med, men vi på gartneriet har lang erfaring med dyrking, og mange metoder og triks vi kan bruke for å få gode avlinger. Dessuten satser vi på et stort utvalg grønnsaker med forskjellige krav til klima, så hvis en type ikke liker sommerværet, har vi andre som synes det er topp. På den måten vil det alltid være avlinger å høste. Dette er også en måte for dere å bli bedre kjent med grønnsaksdyrking, og dermed få større forståelse for alt som ligger bak matproduksjon.Ingen dugnad, men du er velkommen til å hjelpe til hvis du vil
Selve dyrkingen tar vi oss av, men vi inviterer til deltagelse for deg som vil lære mer om økologisk hagebruk.

Når grønnsakene er klare, høster du som andelshaver selv det du vil ha. Vi sender ut ukentlige eposter og facebook-poster i intern gruppe du kan bli medlem av, og forklarer hva som kan høstes. Andelshaverne høster til sitt personlige forbruk og dekker grønnsaksbehovet sitt om du er villig til å tilpasse kostholdet etter hva som er i sesong.