Dysterjordet andelslandbruk

Dysterjordet andelslandbruk holder til i Ås i Akershus der vi leier 15 da av Dyster gård. Vi startet opp i 2015, og hadde vi ca. 130 andelshavere i 2019 (totalt 191 medlemmer). Som andelshaver bidrar du i grønnsaksdyrkingen på organiserte dugnader eller annen innsats, og du høster dine egne grønnsaker. Den daglige driften ivaretas av en ansatt gartner og daglig leder. Produksjonen drives etter økologiske retningslinjer, vi er Debio godkjent. Se www.dysterjordet.no for mer informasjon og følge oss på Facebook og Instagram på @Dysterjordet Andelslandbruk