Egge museum andelslandbruk

Vi skal dyrke ferske, gode grønnsaker på Egge museum. Egge museum er et landbruksmuseum med den største samlingen av landbruksgjenstander nord for Dovre. Her blir det fokus på sosialt samvær, erfaringsutveksling og god mat.

Vi har omtrent 2daa vi skal dyrke. Her kan du får være md å produsere ferske grønnsaker direkte fra lokalmiljøet ditt. Det blir et sosialt felleskap med erfarings- og kunnskapsutveksling.
Andelslandbruket er plassert på friluftsmuseet ved Egge museum, her er det sommeråpent med kafe-salg, dyr som sau, hest, kanin og gris, utstillinger av flere slag og lekeområde for barna.