Frilund Gård

Frilund Andelslandbruk kan tilby ferske økologiske grønnsaker og en mulighet til å lære mer om hvordan maten du spiser blir til. Vi driver en variert produksjon med både tradisjonelle og utradisjonelle grønnsaker, og teller i dag rundt 20 andeler.

Frilund Gård la om til økologisk drift på midten av 50-tallet, og har siden drevet med grønnsaker, melkeproduksjon, videreforedling og mye annet. I dag har gården 6 melkekyr, en hønseflokk, bier og et andelslandbruk med grønnsaker.

Vi startet andelslandbruket i 2018 med rundt 20 andeler, og vi vil gjerne ha flere til denne sesongen. En andel innebærer at du kan høste mellom 40 og 60 ulike grønnsaker gjennom sesongen, fra gulrøtter og kålrot til mizuna og vinterreddik. I tillegg arrangerer vi dugnader og møter for å bli bedre kjent, og for å involvere andelshaverne i produksjonen.
Høres dette spennende ut? Eller er det mer du lurer på? Ta gjerne kontakt på frilundandel@gmail.com