Grette andelsgård

Andelslandbruk med over 100 andeler. Beliggenhet sentralt i Vestfold i nærheten av Horten og Tønsberg. Dyrker over 40 slag grønnsaker og har i tillegg sauer, geiter, gris, høner og påfugl. Mulighet for å kjøpe andeler i både grønnsaker, mel og egg. Salg av kjøtt fra gården.

Gården Grette har skriftlig belegg tilbake til 1300-tallet, og spor etter bosetting fra tidlig middelalder er påvist i området. I generasjoner har gården blitt drevet av samme familie, men i dag er det noen helt nye bønder som driver gården. Jon Terje Eide og Ann Helen Hagen kastet seg ut i gårdslivet i 2014, med stor hjelp fra pappa og agronom Jørn Hagen. Sammen startet de opp andelslandbruket i 2015, og dyrker i dag over 40 forskjellige grønnsaksslag. Gården har 54 mål dyrket mark og beite, og nesten 70 mål skog.
Andelshaverne kan kjøpe egne andeler i grønnsaker og høste ulike grønnsaker og urter gjennom sesongen. Andelshaverne plukker selv ferske egg og kverner sitt eget mel på en liten steinkvern på gården. Mange tar også turen med familien for grilling på sommeren, en tur i området eller kose med dyrene på gården.