Hadeland andelslandbruk

Hadeland andelslandbruk formidler andeler med et stort utvalg av grønnsaker i tillegg til egg, lam, gris, og kalv. Vi arranger ulike kurs og arbeidsgrupper, blant annet fermentering, julesylte, løkfletting, pølser og andelsahavere har gått sammen og presset eplejuice fra egen hage som blir tilbudt de andre andelshaverne. I sesongen har vi vi høstes

Hadeland andelslandbruk er organisert som samvirke med eget styre og har knyttet til oss tre gårder:
På Nordby dyrker vi grønnsakene, grisen vokser opp i barnehagen deres og kalven går i Nordmarka hele sommeren.
Søndre Aslaksrud dyrker fram småplantene og derfra kommer lammene som også går i Nordmarka hele sommeren.
Fra Granli koordineres produksjonen, de står for dyrking av grønnsakene og der går de 32 hønene som vi deler eggene fra.

I 2021 koster en andel: -grønnsaker kr 4100 (høsteservice er 100,- pr gang); -lam kr. 1600; -gris kr 4000; -kalv kr 4550 og -egg kr 1800. Samtidig er det viktig for oss at produksjonen er vårt felles ansvar og vi ønsker å formidle hva det vi si å være bonde. Vi har ukentlige felles arbeidsøkter og arrangerer 2-3 store dugnader i sesongen, disse slår vi ofte sammen med sosiale arrangement og lager gjerne litt felles mat. Vi møtes også til kuslipp og sauesanking. Dugnadene våre kan tilpasses livssituasjonen til den enkelte. I tillegg til luking og sanking trenger kan du bidra med verving, transport, stand, markedsføringsmateriell med mer.