Haugneset andelsgård

Haugneset er en gård innerst i Osen i Romsdal. Her dyrker vi grønnsaker regenerativt og pløyefritt, det vil si at vi jobber mye for å ta vare på jorda slik at den skal være fruktbar. Sesongen 2021 er vår oppstartssesong. Grønnsakene leveres på et fast plukkopp-punkt i Molde en gang i uka.

Hvem passer det for?

Å være med i andelsgården vår passer like fint for barnefamilier, enslige og pensjonister.

Oppstart 2021

I pilot-sesongen 2021, har vi valgt å ta inn 20 andelshavere. Vi tenker å øke antall andelshavere i årene som kommer.