Holt andelslandbruk

Holt Andelslandbruk startet opp i 2013 og hadde 79 medlemmer i 2016. Vi dyrker et bredt utvalg av grønnsaker på åker og i 2 drivhus. Vi opererer både med selvhøsting av grønnsaker samt en egen ordning med depot på 4 forskjellige steder i nærmiljøet.

Holt andelslandbruk startet opp i 2013 med hjelp fra Naturvernforbundet i Vestfold. Andelslandbruket har hatt en sakte, men sikker vekst og i 2016 var det 80 andeler tilgjengelig.
Vi har depot i Horten, Tønsberg, på Holt Gård og på Nøtterøy, så det er mulig for andelshavere å bestille sine grønnsaker til depot en gang i uken gjennom høstsesongen.
Alle som har andel på Holt bidrar med åtte timer fellesinnsats i året, fortrinnsvis 2-4 timer på våren og 4 timer på høsten. Dette er en fin måte å lære om grønnsaksproduksjon, samtidig som det er veldig hyggelig.
Andelslaget har en stor åkerlapp på Holt gård med et bredt utvalg økologisk dyrkede grønnsaker. Det er bonden, Roar Lefsaker, som har ansvaret for dyrkingen. Alt annet organiseres og administres av Holt andelslandbruk sitt styre. Styret består av 6 frivillige andelshavere som organiserer all påmelding, økonomi, arrangementer, evalueringer, kontakt utad, depot, fellesinnsats med mere.