Holt Gård Andels- og Markedshage

Holt Andelslandbruk startet opp i 2013 og har vært aktivt siden. Vi dyrker et bredt utvalg av grønnsaker på åker og i 2 drivhus. Vi opererer både med selvhøsting av grønnsaker samt en egen ordning med depot på 4 forskjellige steder i nærmiljøet. Hjertelig Velkommen =)

Om oss

Holt andelslandbruk startet opp i 2013 med hjelp fra Naturvernforbundet i Vestfold. Andelslandbruket har hatt en sakte, men sikker vekst og i 2016 var det 80 andeler tilgjengelig.
I år, sesongen 2022, tar neste generasjon over produksjonen i hagen med inspirasjon fra Sogn Jord- og Hagebruksskule samt praksis fra flere gårder med ulike former for andelslandbruk.
Og vi gleder oss!!

Andelene

Vi ønsker å produsere grønnsaker nok til å dekke 50 store andeler. En stor andel er beregnet for ca 2 voksne med eventuelle barn fra slutten av Juni frem til slutten av Desember.
Vi vil også tilby små andeler tilsvarende ca 60% av en stor andel; altså beregnet for ca 1 voksen med eventuelle barn.
En stor andel i år vil innebære ca 120 kg grønnsaker.

I år vil medlemmene også få tilsendt gode oppskrifter og tips til hvordan de ulike vekstene kan nyttes.

Forespeilede priser for sesongen 2022:

Vi skal ha et fellesmøte den 5. februar klokken 11:00 på gården, og alle interesserte og nysgjerrige er hjertelig velkomne!
Da vil vi informere om hva vi som drivere tenker samtidig som vi ønsker innspill og ønsker fra dere.
Dette er hva vi foreløpig tenker om prisene:
Liten andel med 6 timer dugnadsinnsats: 2.800,-
Stor andel med dugnad: 4.400,-
500,- ekstra om du ikke ønsker å være med på dugnader.
Det blir mest sannsylig også tilbud om levering til depo på strategiske punkter i nærmiljøet hver andre uke.
Ønsker du å benytte deg av dette vil det bli 1.200,- ekstra.

Bli medlem?

Er du interessert i å bli med på laget, eller har du spørsmål;
Send en mail til hagen@holtgard.no,
Så ser vi frem til å høre fra deg!!
Alt godt så lenge,
Vennlig hilsen
Anders Fossland og Martin Lefsaker =)