Hurdal Økolandsby Andelslandbruk

Velkommen til andelslandbruk i vakre Hurdal, en times vei fra Oslo, med nærhet til natur og Hurdalssjøen. Gården er en del av Hurdal Økolandsby, den drives økologisk, og det er godt miljø med muligheter for opplevelse av fellesskap. Her er rom til leie for overnatting om du ønsker en helg på landet.

Hurdal Økolandsby Andelslandbruk ble dannet i 2016 som et prøveprosjekt, og drives nå på fast basis. I hovedsak dyrkes omlag 60 ulike grønnsaker og urter, og fra 2018 kan man også få ved. Gården er godkjent av Debio, kontrollorganet for norsk økologisk landbruk.

Hva som skal dyrkes avgjøres av andelshavere og gartner i fellesskap. En andel er ca 100 kg, som man kan høste fra hvitløk og rabarbra er klart på forsommeren til lageret er tomt.

Andelslandbruket er åpent for alle interesserte, og barn er hjertelig velkommen sammen med foreldre.
Det er minimum 10 timer dugnad pr andel i året, fordelt på 3-4 dugnader eller faste oppgaver.

Vi vil være i stadig utvikling og endring etterhvert som gården utvikles, og vi ønsker på sikt å inngå samarbeid med for eksempel korn-, egg- og kjøttprodusenter. Nettsiden vår er under utvikling, her vil det komme oppskrifter og tips til oppbevaring i god tid før høstesesongen.
Velkommen til å ta kontakt!