InnomHaug Andelslandbruk

Andelslandbruk nært Jessheim sentrum, med oppstart våren 2020. Første sesong hadde InnomHaug seks andelshavere, men ønsker å utvide de neste årene. Produserer grønnsaker etter økologiske prinsipper. Er du interessert i å bli med, send oss veldig gjerne en Mail.

Slektsgården Haug har hovedsakelig drevet konvensjonell korndrift. Gården skal nå igjennom et generasjonsskifte, og neste generasjon ønsker å legge om en del av driften til småskala økologisk grønnsaksproduksjon.


Andelslandbruket er bondestyrt, med stort fokus på medvirkning og involvering fra andelshavere. Vi har i 2020 en unik modell for året, slik at vi tar høyde for endring i vilkår til neste år. I 2020 har vi to ulike andelstyper: enkelandel (2000 kr) og husholdningsavfall (3000 kr , + 300 kr PR barn over 12). Andelshavere har 6 timer dugnad i kontrakten, og vi praktiserer selvhøsting av grønnsakene. Den daglig kommunikasjonen mellom andelshaver og bonde foregår i lukket gruppe på Facebook. Her blir andelshaverne tilsendt ukentlig høstemelding, vi deler tips og matoppskrifter og avtaler uformelle dugnader.


Iløpet av sesongen vil det bli arrangert sosiale sammenkomster for alle andelshavere.