Langekjenngård

Liten gård sentralt på gamlegrendåsen i Kongsberg med oppstart av andelslandbruk men salg av grønnsaker direkte til kunder og andelshavere.

Langekjenngård planlegger oppstart av andelslandbruk

På langekjenngård planlegges det oppstart av andelslandbruk våren 2021. vi har i flere år produsert noe grønnsaker og poteter til eget bruk. dette ønsker vi på gården og utvide så vi kan produsere for flere. Vi ønsker i første omgang produsere grønnsaker til andelshavere i sommersesongen. Det er ønskelig med et godt samarbeid med andelshavere om hvordan produkter som er ønsket slik at produksjonen kan legges etter det som er ønsket fra andelshavere.

Vår beliggenhet

Gården vår ligger midt på Gamlegrendåsen på Kongsberg. Vår plassering tenker vi er gunstig i forhold til andelshavere da vi ligger ganske sentralt i byen. Vi har her muligheter for og utvikle deler av arealet vi har til rådighet til produksjon. Gården har i dag 26 da dyrket mark.