Mandalen Andelslandbruk

Mandalen Andelslandbruk har økologiske grønnsaker, urter, bær, honning, frilandsgris, storfe, sau og lam. Vi holder til på Mjåland gård i Marnardal ca. 30 minutter fra Mandal/ Kristiansand. Der er det åpen gård hver mandag i sesongen. Som andelshaver velger du selv hvor mange produksjoner du vil ha andel i, og du velger for ett år av gangen.

Grønnsakproduksjon på Mjåland gård hos Brit Mjåland

Bli med og dyrk din egen mat i et sosialt og hyggelig fellesskap. Mandalen Andelslandbruks store mangfold av grønnsaker, urter og bær dyrkes hos Brit Mjåland på Mjåland Gård rett sør for Laudal i Marnardal. Mjåland Gård ligger flott til like ved Mandalselva, og er debiogodkjent. Gården har en solid økologisk jordbærproduksjon og Villmarkscamp med lakseturisme. Bonden samarbeides tett med Norsk Landbruksrådgiving Agder for å sikre best mulig resultater.

En del av konseptet med Andelslandbruk er å ta del i produksjonen ved dugnad. Husk at det er mange måter å bidra på. Hvis du føler du ikke har helse til å spa ugras eller er redd for å ikke få tid nok til å være med på nok luking og tynning, så ikke la det hindre deg i å bli med. Kanskje kan du bidra med noe annet? Litt kakebaking, eller papirarbeid eller du har annen kunnskap og nettverk felleskapet kan ha nytte av. Og har du ikke tid i år, så har du det kanskje neste år. Høsting: Det legges opp til å høste ca en gang i uka i hovedsesongen. Men hverdagen kan være travel for oss alle, og det er ikke alltid man har tid til å ta en tur for å høste grønnsaker eller bær. Medlemmer kan avtale å høste for hverandre, eller du kan bestille grønnsakene ferdig høstet og levert i Kristiansand, Søgne eller Mandal. Det koster 150 kr pr gang.

Gris og storfe fra GressliGodt på Høye hos Birte Usland

Storfe og gris produseres hos GressliGodt på Høye i Marnardal. Produktene til GressliGodt blir utviklet i et naturlig samspill med melkeproduksjon på gården til Birte Usland og Oddgeir Steinberg . Kuene går i lausdriftsfjøs, og har lang beitesesong. Å fôre dyra med mye gras av god kvalitet, og forebygging er viktig i drifta. Det samarbeides tett med de beste fagmiljøene på melk, kjøtt og grasproduksjon for å utvikle drifta. GressliGodt ønsker å lever kvalitetskjøtt du ikke får alle andre steder. Frittgående griser. Kalvekjøtt fra dyr fôret opp på mye melk og gras. Storfekjøtt fra dyr som har gått ute hele sommeren. Solid fagkunnskap, eksisterende bygninger og maskiner skal utfordres og mikses med nye ideer. Det legges vekt på god dyrevelferd og klimasmart matproduksjon. Målet er å utvikle gode smaker og kvaliteter med basis i disse verdiene. https://www.facebook.com/GressliGodt-200411593680792/

Honning fra Dugan gård hos Ulf Arne Meiset

Liker du honning? Er du interessert i mangfold i naturen, maten du har på bordet og ikke minst den store betydningen biene har for dette samspillet? Vil du lære mer om bienes liv og vel organiserte samfunn, så kom med oss og bli andelsbirøkter!
Våre bigårder står mellom Mandal og Marnardal i Vest-Agder. Som andelsbirøkter kjøper du en andel av den årlige produksjonen i en av våre bikuber. Du får være med i bigården og titte ned i kuben og se hvordan biesamfunnet fungerer. En honningandel koster 650 kr.

Saue- og lammekjøtt fra Smedsland gård hos Georg Smedsland

Gården Smedsland ligger på Sveindal, øverst i Audnedal, og har lang historie med økologisk drift. Mandalen Andelslag tilbyr smakfullt lamme- og sauekjøtt herfra.

Det er Georg og Lise Smedsland som driver gården. De har rundt 60 vinterfôra sauer og noe potet og grønnsaker. Hele gården er drevet økologisk siden 1997.
Økologisk sau og lam fra sommerbeite i Åseral. Normal slaktevekt på lam fra Smedsland ligger mellom 17 og 20 kilo. Og for sau varierer det mellom 25 og 35 kg.

Vi tilbyr 3 ulike alternativer innenfor lamme- og sauekjøttandeler; lam, sau og kjøttdeig.