Medalhus Andelslandbruk

Medalhus andelslandbruk ble startet i 2013 og har i dag 150 medlemmer. Andelslandbruket er bondestyrt (fra 2019). Produksjonen foregår på ca. 9 dekar, 5 dekar grønnsaker, 1 dekar gangveier/vendeplass, 1 dekar bringebær, 300 kvadratmeter med veksthus, 1 dekar brakkingsareal og ca 1 dekar plen. Se film her: https://youtu.be/1m9_C5Jbi8k

Medalhus Andelslandbruk ble stiftet 27. januar 2013 som et samvirkeforetak. I 2019 ble samvirkeforetaket oppløst og fra sesongen 2019 ble det bondestyrt. Bøndene som eier og driver Melhusgården Øvre, Astrid Sæther og Halfdan Stendahl har ansvaret for drifta av Medalhus Andelslandbruk. Gården er på 567 dekar og alle gårdens produksjoner er økologiske og Debio- godkjente.
Gårdens produksjoner er: Ammeku av rasen STN= Sidet Trønder og Nordlandsfe/Rørosku, noen landskapspleiere/sau av rasen Gammelnorsk spæl, korn/bygg og havre, gras og poteter. I tillegg er det stall med 6 hester, har 2 kaniner, 2 katter og noen høner på gården. Storfeet er 100% grasfora og blir sluppet på utmarksbeite. Storfeet slaktes og foredles 10 min fra gården så dette blir ureiste produkter som selges direkte fra gården pluss på Rekoring. Gården driver også en Inn på Tunet virksomhet pluss en butikk hvor det selges linoljeprodukter og noe antikk.
Medalhus Andelslandbruk har 150 medlemmer og det dyrkes ca. 125 forskjellige vekster av grønnsaker, urter og bær.
All informasjon til medlemmene skjer i hovedsak via epost og hjemmesiden. Det legges også ut noe info på den offentlige facebooksiden til andelslandbruket.

Høstemelding blir lagt ut på medlemsnytt hver uke. Medlemmene står selv for høsting til eget bruk, og kan også høste for andre medlemmer.

Pris pr. voksen andel for 2020 er 2800 + en innmeldingsavgift første året på 500 kroner. Dette er en engangsavgift som ikke refunderes ved utmelding. Prisen på Familieandel er kr. 5600,- + en innmeldingavgift første året på 500,- kroner for nye medlemmer. Mail med betalingsinformasjon blir sendt ut i slutten av februar.

Det forventes en dugnadsinnsats på 10 timer pr. medlem i tillegg til deltagelse på to store dugnader. Vi har en stor utplantingsdugnad i mai. Da forventes det stor deltagelse i og med at det er mange tusen småplanter som skal i jorda. Den første lukedugnaden etter utplanting kommer ca. 1 mnd etterpå. Det arrangeres flere lukedugnader gjennom sesongen både på helg og midt i uka.

Onsdager fra 17.00-20.00 er fast arbeidsdag i åkeren, men medlemmene er velkommen til å gjøre arbeid i åkeren når det måtte passe. Arbeidsoppgaver står skrevet på tavla i drivhuset. Juli og halve august er feriemåneder. Vi lager lister slik at medlemmer kan skrive seg opp på den uka de er hjemme. Dette gjør at vi er sikret nok arbeidskraft i ferien. Høsttakkefest arrangeres i månedskiftet sept./okt. Da skal alt som ikke tåler frost høstes inn og det forventes stor deltagelse av medlemmer. Årlig medlemsmøte holdes i oktober/november. Hvis dette høres spennende ut og du gjerne vil bli en del av "denne familien" så er det bare å ta kontakt.