Moland andelslandbruk

Vi har 35 - 40 andeler i andelslandbruket. Vi gjør alle en innsats i tillegg til fellesdugnader og høsttakkefest. Barnevennlig og lett tilgjengelig. Vi har bonde og gartner tilknyttet. En andel koster 3000 kr om året, og har plass til flere om du vil bli med. Vi planlegger bier og drivhus til neste år. Velkommen :)