Ner-Salberg

Vi startet opp i 2014 og drifter nå omkring fem daa med grønnsaker, poteter og jordskokk. Sesongen starter i medio mai og varer ut november. Andelsbonden høster grønnsaker hver uke fra august til november. Noen grønnsaker lagres over vinteren og andelsbonden kan hente det han trenger gjennom vinteren

Ner-Salberg andelslandbruk

Vi driver et produksjonsdrevet andelslandbruk, dvs. vi som bønder pløyer, gjødsler og tar oss av vekstskifte, organiserer dugnad og tar oss av vanning. Andelsbonden deltar på dugnarer i forbindelse med såing og utplanting, luking og innhøsting. De sørvendte bakkene ned mot Trondheimsfjorden gir lang vekstsesong. Andelsbonden får tilgang til mer enn et tredve talls sorter grønnsaker og får mulighet til å kjøpe kjøtt når vi slakter. Andelsbonden får delta på ulike arrangementer gjennom sesongen og vi har flere sosiale samlinger og høsttakkefest.

Ner-Salberg gård

Ner-Salberg er kjent som kongseid gård fra 1400 tallet. Den har vært i vår familie i fire generasjoner. Vi har drevet gården siden 2012 og la om til økologisk drift, både for kornet, grønnsakene og kjøttproduksjonen. Vi ønsker å ta vare på jorda og produsere velsmakende matvarer av topp kvalitet med omsorg og trivsel for dyr og mennesker på gården. Gården skal være kjent for et sted der det er godt å komme og være.