Nes Andelsgård

Nes andelslandbruk drives i samarbeid mellom bøndene på Nes, kjernegruppa (styret) og andelsbønder. 44 grønnsaker med 80 forskjellige sorter høstes av andelsbøndene. Produksjonen er det gartner Gjies Van Iterson som styrer sammen med bøndene. Visjonen for Nes andelslandbruk er økologisk landbruk for alle.

Økologisk jordbruk for alle

Nes andelslandbruk ligger vakkert til ved Visterflo mellom Fredrikstad og Sarpsborg, med gode bussforbindelser. Vi driver på andelslandbruk på omtrent 20 mål og har to veksthus. Vi bruker infrastrukturen på Nes andelsgård med oppalsrom, lager, bakeri og toaletter som er tilgjengelig for andelsbøndene. På andelsjordet har vi anlagt urtesirkel, aktivitetsplass og bord. Her har vi fester i april, juni, august og september. I slutten av august har vi åpen økologisk gård. Vi er kunnskapshungrige andelsbønder så vi har kurs i fermentering, urter og økologisk hagedyrking om det er interesse for det. På gården er det også økologiske sauer, andelsbøndene kan kjøpe lammekjøtt og skinn om de ønsker det. De kan også ta skjærekurs for å lære å partere og benytte hele lammeslaktet. Ved Visterflo er det nå en liten badeplass for andelsbøndene på Nes for dem som tar til takke med ferskvann. Vi har andelsbønder fra mange ulike nasjoner og med stor funksjonsvariasjon, her er det plass for alle!