Opaker Gård i Solør

Et samarbeid mellom Heinrich Jung, og Kjersti og Arne Wilhelm Omsted i Solør. Produksjonen består i år av urkorn, grønnsaker, grasfora storfe, frilandsgris, sau, juletrær. Kombinasjonen med gårdshotell gjør det anvendelig for deg som har lengre reisevei. Gode kjøkkenfasiliteter legger også godt tilrette for matkurs som ekstratilbud.

Kjersti og Arne Wilhelm driver gården Bjerke og Opaker Gård i Grue, og har de siste årene utviklet samarbeidet med Heinrich. På Bjerke og Opaker Gård drives det i dag med grasfora storfe av Hereford og Angus. Kjøttet langtidsmørnes og selges direkte til restauranter og privatforbrukere. Urkorn av emmer, spelt og landhvete er en annen produksjon på gården. I tillegg produseres det juletrær av fjelledelgran, og sau av rasen shropshire har rollen som kulturlandskapspleiere i juletrefeltet. Vi har også et gårdshotell med ulike fasilsiteter, som blant annet et godt kjøkken, og her vil vil tilrettelegge for ulike mataktiviteter for andelseieren som fermenteringskurs, nedskjæringskurs, og andre aktuelle kurs som ønskes.

I Åsnes kommune i Hedmark har en bonde fra Tyskland slått rot. Her kjøpte han og familien en gård. I 1999 omla han gårdsdriften til økologisk. Bondens navn er Heinrich Jung, han er utdannet diplomingeniør fra Tyskland. Gården ligger i Solørbygda Arneberg mellom Kongsvinger og Elverum, med forskjellige teiger den forpakter strekker den seg på til sammen over 600 dekar. Gårdsdriften er svært allsidig med rundt 350 utegris, 30 ammekyr, flere hester, 100 daa grønnsaksproduksjon og 100 daa kornproduksjon.