Porsgrunn andelsgård

Porsgrunn andelsgård ble etablert i 2013, fra høsten 2016 har vi holdt til på vakre Eidanger prestegård. Vi dyrker mellom 30 og 40 forskjellige grønnsaker, og vi holder på å etablere en bær- og frukthage og en urtehage. Vi driver økologisk og er nå Debio-godkjent. Tonje er gartneren vår, Siw er daglig leder og Mirja er fagansvarlig på læringsarenaen for barn. Vi er et styre på 7, 5 tautrekkere for spesialgrupper og over 120 andelshavere i alle aldre; barnefamilier, unge og eldre. Fellesskapet på gården er viktig og vi har flere felles-arrangementer i løpet av sesongen, blant annet sommerfest og høsttakkefest. I tillegg har vi hyggelige arbeidstreff i åkeren hver uke. Som en del av andelsprisen må man bidra med min. 3 timer arbeid pr. sesong på gården. Det er også mulig å tegne andelstype uten dugnad eller å hente ferdig høstet kasse på gården for de som ønsker det. Hver vår og høst har vi besøk av skoleklasser og barnehager, og vi holder kurs. Så i tillegg til å være en andelsgård er vi også en læringsarena. Vi bygger nå et gjenbruksdrivhus som skal fungere som møteplass i tillegg til produksjon. Velkommen!

Eidanger prestegård er en gammel prestegård som ligger 5 km. fra Porsgrunn sentrum. Det tar ca. 10 min å gå ned til Olavsberget som er en fin badeplass innerst i Eidangerfjorden. M2 bussen går rett forbi gården i Prestealleen, som også er navnet på bussholdeplassen. Prestegården er en kulturhistorisk plass og ligger innrammet av skog med 300 år gamle eiker i. Boligen er bygd i 1818, men gårdens historie strekker seg tilbake til middelalderen. Eidanger kirke som prestegården hørte til er bygd i middelalderen. Porsgrunn andelsgård har en langsiktig jordleieavtale med Opplysningsvesnets fond, som eier gården. Andelsgården planlegger utvikling av hele gården og gjennombygging av den nedbrente låven.