Reppe Søndre

Reppe andelslandbruk startet opp i 2018 og har omkring 50 andeler per i dag. Vi har dyrket over 40 forskjellige grønnsaker på 2,5 mål på gården Reppe Søndre sentralt i Trondheim. For sesongen 2021 har vi plass til flere andelshavere.