Røst andelslandbruk

Vårt mål er å produsere grønnsaker og spre kunnskap og interesse for lokale pryd- og nyttevekster på Røst i Lofoten

Røst andelslandbruk startet opp i 2020 og har 15 andelshavere.


Alidahuset er en kommunal eiendom, Røst andelslandbruk disponerer hagen til dyrking av grønnsaker og urter i pallkarmer. I tillegg skal vi dyrke poteter i et eget gjerde i Brasen på Røst