Såkroken samdyrkelag

Har du lyst å være med å dyrke grønnsaker i Såkroken samdyrkelag sesongen 2022? Her kan du delta i et sosialt felleskap som dyrker grønnsaker sammen. Det blir masse ferske økologiske grønnsaker i sesong. Vi setter opp mange samlinger der vi sår, planter, luker og høster gjennom sesongen.

Dyrke grønnsaker i fellesskap

Hvordan fungerer det?
Vi dyrker grønnsaker i felleskap med ca 10 samlinger i løpet av sensongen. På samlingene vil vi så, plante, luke og høste, samt forberede et felles måltid og spise sammen. Alle som betaler for en andel kan høste det de trenger til husholdningen, om det er rikelig med avling. Enkelte vekster vil fordeles likt mellom andelene. Alle som har en andel bidrar med litt jobb gjennom sesongen. Vi har plass til ca 15 andeler sesongen 2022.

Innhøsting
Det blir laget høstelister og alle som har kjøpt andel får ukentlig beskjed om hva som kan høstes, og mengde pr. andel. Vi vil ha noen felles høstedager. Ellers vil alle med andel bli gitt god opplæring slik at de kan komme å høste når det passer dem best.

Innsats
Vi baserer oss på ca 12 timers arbeidsinnsats pr andelshaver. Arbeidet kan være planting, luking, bidrag på samlinger med mat eller annet som kan være hjelpsomt i felleshagen. Det er mange som kan ulike ting og alle kan bidra med noe. Vi vil inkludere alle i hagen og vi tilrettelegger for barn som vil delta også med oppgaver som passer barna.

Meld deg på sesongen 2022
Vi øsnker å finne en måte å dyrke grønnsaker som også bygger et sosialt nettverk.


Kostnad

En enkel andel - 2300 kr - Passer til en enkel husholdning med en person.

Stor andel - 3200 kr - Passer til et par som lager mye mat med grønnsaker.

All you can eat - 3900 kr - Passer til en stor familie som spiser mye grønnsaker. Teller som to andeler mtp. innsats.

.

.

.

.

.

.