Sandnes andelslandbruk

Sandnes andelslandbruk ble etablert i 2015. Gården ligger fredelig og rolig til, med kort avstand til byen. Her dyrker vi økologiske grønnsaker til over 100 andelshavere og deres familier. Vi har plass til deg også om du vil bli med. Ta kontakt med oss:-)

Om oss

Sandnes andelslandbruk er lokalisert på Voll gård i Vatneli, Sandnes. Gården ligger sentrumsnært og har gode bussforbindelser. Vi har plass til ca 130 andeler. Vår grønnsaksproduksjon er økologisk godkjent.

På gården bor familien som både eier og driver gården. Torill, Jone og de fire barna Espen (16), Eline (14), Simen (11) og Signe (6). I tillegg bor Torills far i nabohuset.

Dyrking av grønnsaker

Hos oss kjøper du andel/er i produksjonen. Du kan kjøpe en andel, eller flere andeler. Vårt mål er at 1 andel skal dekke det en voksen trenger av grønnsaker i løpet av sesongen. Kjøper og betaler du for to andeler kaller vi det familieandel. Da kan du høste til både barn og voksne i familien. Pris for 1 voksenandel er 2900 kroner i 2021. Familieandel kroner 5800 kroner. Det vil i 2021 dessverre ikke bli mulighet for informasjonsmøte som vi alle andre år har hatt hver januar. All informasjon er derfor sendt ut på epost til medlemmer og andre interesserte. Ta kontakt om du ønsker denne informasjonen. Det vil selvsagt også bli satt opp dager der det er mulig for nye andelshavere å komme på besøk.

Vi ønsker at alle andeler skal være med og bidra med 6 timers arbeid på andelsgården. Det kan være de tradisjonelle tingene som såiing, planting og luking, men kan også være andre ting. Kanskje du har noe du er veldig flink til som kan være nyttig? Kanskje kan du bruke dugnadstiden din i å holde kurs i noe for andre andelshavere?

Du kan delta på fellesdugnader, eller du kan komme og jobbe alene.

I Sandnes er vi heldige som har en lang vekstsesong pga klimaet. Når høstingen begynner kommer du til gården og høster akkurat når det passer deg. Det kan være tidlig morgen eller seine kveld. Du parkerer på anvist sted, henter det du trenger av redskaper i boden og setter i gang. Høstemelding blir sendt ut jevnlig (ukentlig i hovedsesong) på epost. Denne ligger også laminert i redsakpsboden slik at du kan ta den med ut på jordet.

Så langt det lar seg gjøre bruker vi gårdens ressurser i dyrkingen. Vi bruker gjødsel fra dyrene og endel av tallen fra sauene. Vi tar jordprøver på alle jordene for å vite jordens tilstand. Utifra disse prøvene blir det hvert år utarbeidet en gjødselplan som viser hvor mye og hva slags næring som trengs på de ulike skiftene.

Ønsker du å være medlem hos oss, men ikke høste grønnsaker selv? Da er det også mulig. Du kjøper da det vi kaller for "henteandel". Dette innebærer at du er vanlig medlem i andelslandbruket, men du kjøper deg fri fra høstingen. Vi på gården høster da for deg annenhver uke 10 ganger. Da høster vi for to uker "i slengen" slik at denne ordningen dekker totalt 20 uker med grønnsaker. Vi starter ca 20 juni og det varer til uti november. Før dette og etterpå må du høste selv om du ønsker grønnsaker da. Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om denne ordningen, samt datoer for høsting.

Gården

På gården finnes også annen type gårdsdrift. Torill er agronom og barnevernspedagog, men jobber nå fulltid på gården. Jone går på annen jobb i 60% stilling. Gårdens ammekyr beiter i sommerhalvåret sammen med kalvene sine rett rundt grønnsaksjordene, sauene er somregel hjemme, men på sommerstid blir de kjørt til Sirdal på utmarksbeite. Gården har 10 bikuber som andelshaverne kan kjøpe honning fra. Av og til finnes også noen slaktegriser på gården. Dette er helt vanlige griser, som har et annerledes liv enn i et grisehus. Vi bruker dem i ugressbekjempelsen. Når grønnsakene på et stykke er plukket opp kommer grisene og tar resten:-).

I tilknytning til gården og nabogårdene finnes en masse turstier. Du er velkommen når det skulle være og bruke disse. Som andelshaver kan du gjerne bruke gården som parkeringsplass hvis du skal på tur, men sjekk gjerne med Torill/Jone at du ikke står parkert i veien for noe om du forlater gården.

Du må alltid holde hunden i bånd på gården, både sommer og vinter. Både vi og våre naboer lufter sauene året rundt. Noen av gårdens hunder er godkjente gjeterhunder og det er deres jobb og arbeide med sauene på gården. Når hundene er stengt inne i garden skal du ikke gå bort og kose med dem gjennom gjerdet.

Kattene på gården blir godt fornøyd om de får litt kos.

Vil du vite mer om oss? Ønsker du å bli med? Ta kontakt med oss da vel:-).

Velkommen til gards!