Skjølberg Søndre

Skjølberg Søndre andelslandbruk, er en møtesplass for mangfold, der vi prøver ut metoder for restaurantandeler. Sammen med Credo restaurant prøver vi oss fram til gode løsninger.

Skjølberg Søndre er et biologisk dynamisk småbruk på ca 105 daa fulldyrka jord. Her driver vi med en liten besetning melkekyr, ender, sau, gris og masse grønnsaker. Her er det nysgjerrigheten for kretsløp, kreativitet og mangfold som er drivkraften.