Solbakken andelsgård

Solbakken andelsgård ligger nydelig til ved sjøen. Vi har en lang vekstsesong fra begynnelsen av juni og nesten til jul. Vi dyrker over 30 ulike grønnsaker og mange urter. Mulighet for kjøp av litt egg og kjøtt utenom

Solbakken Andelsgård startet opp i 2015 med 75 andelshavere, i 2016 var vi 140. Andelsgården er bondestyrt hvor bonde Bodil Raustein har ansvaret. Vi har en styringsgruppe som møtes for å diskutere og planlegge drift og organisering. Arbeidet rundt nettside, medlemsregistrering o.l blir utført av medlemmer i styringsgruppen Vi har og et årlig møte for nye og gamle andelshavere. I tillegg har vi noen fellessamlinger som feiring av St. Hans og Høstfest og noen temakvelder i løpet av sesongen.
Andelshaverne blir bedt om å stille opp på 6 dugnadstimer i løpet av sesongen, det blir satt opp datoer både på ettermiddager og helger.
Andelshaverne før høstemelding hver uke og høster selv når de måtte ønske. Det er en lang vekstsesong fra begynnelsen av juni og opp mot jul. Pris på andel for 2017 er 2800 + en innmeldingsavgift første året på 200 kroner. En får faktura i begynnelsen av året.
Gården er på 160 mål, alt økologisk godkjent. Ca 10 mål blir brukt til grønnsaker og urter og det er vekstskifte på dette. På gården er det også sau, gris og litt høner hvor det er mulig å kjøpe kjøtt og litt egg. Det blir og dyrket poteter utenom.