Solbakken på Berg andelsgård SA

Forbrukerdrevet liten andelsgård basert på samarbeid, respekt og felles interesse for bærekraftig mat og glede over å spise det man har dyrket selv. Vi følger de økologiske prinsippene for dyrkning av mat og tenker helhetlig ifht gjenbruk og bruk av lokale råvarer og erfaringer. Menneskene på gården er den viktigste ressursen for å nå våre mål. Vi vil gjerne ha flere nye medlemmer!

Solbakken andelsgård på Berg, 10 km sør for Tromsø sentrum, ligger sørvendt og vakkert til ved fjorden med utsikt over Bentsjordtinden.
Alle er velkommen til å bli medlem hos oss, men du må ha en sterk interesse og vilje til å jobbe i og med jorda i et sosialt felleskap med andre mennesker. Det blir mange timer felles innsats og dersom vi skal lykkes er vi avhengig av at alle bidrar, både med svette, stive rygger, latter og deling av kunnskap og erfaring. 2017 var vår første sesong og vi har fått til mye som vi er stolte over og gjort erfarigner som vi vil bygge på videre de neste sesongene. Det har vært veldig flott å være med i Solbakken andelsgård.
Alle må betale en engangs samvirkeinnskudd som ikke refunderes på 500.- I tillegg kommer den årlige andelsprisen som er 1000.-. Andelsprisen de første årene når Solbakken er under etablering, settes lavt på grunn av egeninnsatsen i form av dugnadstimer som påregnes hvert enkelt medlem for å nå de mål vi har med å skape en bugnende grønn oase! Det forventes ca 40 timer dugnad per medlem i løpet av sesongen fra ultimo april til ultimo september. Det blir størst innsats i mai og juni.
Men våre medlemmer forteller at fellesinnsatsen ikke oppleves som for mange timer. Gleden over å være ute og jobbe med jorda og plantene for etterhvert kunne høste og spise er stor. Solbakken andelsgård ønsker fortsatt flere medlemmer. Vil du være med? Velkommen skal du være -
Kontakt Hanne på 46 50 48 42 eller lblorent@online.no
Vil du lese mer se: https://fruberg.wordpress.com/hva-er-andelsbruk/