Søndre Ve andelsgård

Søndre Ve andelsgård i Sande startet opp i 2015. Her kan du være din egen bonde og høste grønnsaker som er dyrket uten sprøytemidler og kunstgjødsel.

Bondestyrt andelslandbruk hvor det hovedsaklig dyrkes grønnsaker, og noen urter. Planlagt utvidet med frukt og bær. Det er høner på gården også, foreløpig ikke mange nok til å dekke alle andelshaverne, men noen har fått kjøpt egg i løpet av sesongen.Gården ligger idyllisk til ved sjøen innerst i Sandebukta, muligheter for å bade og fiske fra gården.