Sørgarden Stangnes

Startet med familieandeler i 2015 som gir dere mulighet til å hente grønnsaker og urter fra juni og til senhøstes direkte fra gårdens jorder. KJøtt og egg hører også med. Dere kan FRIVILLIG delta i våronn, potetopptaking mm for å se hvordan gårdslivet er.

Sørgarden er en liten familiedrevet biodynamisk/demeter-gård fra jan 2000. Ved siden av grønnsaker,potet,urter driver vi med dyr, korn,enger og skogsdrift. Vi har hjelp fra praktikanter og wwoofere(unge mennesker) fra hele verden. Gården ligger i et barskogrikt område med en sjø som jordene grenser mot. En familieandel regnes for 2 voksne med barn som betales om våren og varer 1 år. Etter et infomøte i mai , kan dere fritt hente grønnsaker,urter på jordet/i hagen, på et lager om vinteren og ellers vandre rundt i urtene,grønnsakslandet å nyte og kanskje finne litt ro.. Dyra kan gjerne besøkes . Dere gir oss unik mulighet til å dele med oss av grøden,dyra,gårdslivet og å skape en rikere atmosfære. De som ønsker andel får tilsendt et vedlegg med mere info på mail. Ellers går beskjeder via SMS, eks når salat er klar eller onna starter. Ca 1 1/2 t bilkjøring fra hovedstaden, ved svenskegrensen. Velkommen!