Svanhovd andelslandbruk

Vi ligger i Pasvikdalen, nærmere bestemt 69,27° nord og 30,2° øst, og dyrker grønnsaker der ingen tror at noen ting gror.

Svanhovd andelslandbruk ble startet i mars 2017, og hadde sin første dyrkingssesong sommeren 2017. Vi går løs på femte sesong i 2021, og det vil være plass til 20-30 andelshavere. Hver andelshaver betaler kr 1500 og må bidra med 10 dugnadstimer. Vårt andelslandbruk er organisert som et prosjekt i NIBIO Svanhovd.
Vi holder til på Svanhovd, en gård som tidligere har vært Statens forsøks- og demonstrasjonsgård Svanhovd, men som i dag forvaltes av NIBIO Svanhovd. De øvrige jordene er hovedsakelig forpaktet av lokale bønder.