Sverdstad andelslandbruk

Sverdstad ligger sentralt i Sandefjord og driver økologisk og biodynamisk. Startet opp andelslandbruk i 2014 ved hjelp av Naturvernforbundet i Vestfold.

Gården Nordre Sverdstad ligger rett nord for Sandefjord sentrum (Sverdstadveien 50). Driften har vært økologisk/biologisk-dynamisk siden 1986.


Gårdsdriften består nå av ca 330 daa dyrka mark og 50 daa skog. Gården har 15 melkekuer og 20-30 ungdyr. Omtrent 2/3 av arealet brukes hvert år til gras og 1/3 til korndyrking; havre til fór og hvete som matkorn.


Siden våren 2014 har gården vært vertskap for Sverdstad Andelslandbruk. Dette utgjør ca 10 daa. grønnsaker og poteter, 40-50 frukttrær og noen bærbusker.


Høstesesongen begynner i juni, og det er lagringsgrønnsaker og poteter tilgjengelig til 1. februar.