Tveten andelsgård

Tveten andelsgård er en relativt nyoppstartet andelsgård, og holder til ved historiske Tveten gård på Tveita i Oslo. Her ble jorda dyrket i århundrer, fram til midt på 1900-tallet. Endelig skal jorda igjen dyrkes, og bli en grønn og sosial møteplass for innbyggerne i området!

Det er Oslo kommune som eier Tveten gård, og som lar andelsgården disponere jord til grønnsaksdyrkingen. Tveten andelsgård består av 80 andeler. Vi har en gartner som har det faglige ansvaret for dyrkingen, og organiserer andelshavernes dugnadsinnsats. Andelsgården har vært i drift siden 2019.