Ulvik Andelslandbruk på Undeland Gard

ANDELSLANDBRUKET ER IKKE AKTIVT I 2023

Perla i Hardanger

Vi holder til i bygda Ulvik, innerst i Hardanger, med utsikt over fjell, fjord og idylliske eple- og sidergårder. Fra Bergen er det 2,5 timer med bil, og knappe 50 minutt å kjøre fra Voss.

Undeland Gard

Andelslandbruket er bondestyrt og inngår som hoveddelen av driften på Undeland Gard i Ulvik, der vi jobber med å utvikle rasjonelle, bærekraftige dyrkingsmetoder for vestlandsforhold etter markedshagemodellen. I andelslandbruket inngår over 50 ulike grønnsaker og mange urter og spiselige blomster. I tillegg har vi noe bær og frukt som er til selvplukk for dem som er innom. På gården dyrker vi også økologiske snittblomster som vi selger lokalt og i Bergen.

Et "lavterskel" andelslandbruk

Vi vil ikke at andelslandbruk kun skal være for spesielt interesserte. Mange vil å ha tilgang til kortreist og bærekraftig mat og ønsker å støtte opp om lokale matprodusenter, uten å ha kapasitet eller helse til å tilbringe mye tid på åkeren. Derfor har vi valgt å holde minste krav til egeninnsats til 5 timer per sesong. Disse kan gjennomføres ved å delta på en av mange felles dugnader. I tillegg kan en velge mellom to typer andeler:
1) Selvhøsterandel - For deg som har lyst og anledning til å høste selv på gården.
2) Leveranseandel - For deg som vil hente din andel i Bergen eller på Voss.

Som andelshaver får du

- Tilgang til et stort mangfold av ferske, økologiske Hardangergrønnsaker, urter og blomster
- Bidra på gården og på åkeren etter evne og lyst
- Lære om økologisk grønnsaksdyrking
- Anledning til å bli del av et sosialt og engasjert fellesskap
- Delta på årstidsfester og kurs på gården
- Delta på omvisninger hos andre matprodusenter i Slow Food-bygda Ulvik