Vaar gård

Startet i 2020 opp med 40 andeler, og utvider til 80 i 2021. Leverer grønnsakskasser. Pløyefri og naturlig dyrking. Ingen dugnadsplikt., men spiseplikt :)

En ny type gård

Vi er en liten gård som ikke er en gård, men mer et gårdskonsept. Vi har ingen gård i tradisjonell forstand, men dyrker grønnsaker, blomster og flerårige vekster på flere ulike jordteiger på Nesodden. Vi er organisert som et samvirke.

Leverer hit og dit og til deg

Vi dyrker for andelshaverne våre i tillegg til lokale spisesteder og direktesalg til privatpersoner gjennom REKO-utleveringer.

Pløyefritt og levende jord

Vi er inspirert av økologisk og bio-dynamisk dyrking, permakultur, pløyefritt- og regenerativt landbruk. Vi ønsker å øke livsmangfoldet under og over jorda. Produsere sunn mat på en sunn måte til de vi har rundt oss. I 2020 brukte vi kun 1,5 liter fossilt brennstoff på dyrkingen.

Bjuty

Vi selger også blomster på bestilling.