Vestern Andelslandbruk SA

På Vestern Andelslandbruk dyrker vi grønnsaker i sesong. Andelslandbruket er organisert som et samvirke og medlemmene deler likt på den totale avlingen. Det som ikke blir høstet blir donert til lokale veldedige organisasjoner. Vi ligger på kort avstand fra Hønefoss sentrum.

Lyst å bli med?

Du som potensiell andelshaver kan se fram emot ferske grønnsaker i sesong. Du må høste grønnsakene dine selv, men utover det er det ingen krav på dugnad. Alle medlemmer er varmt velkomne til å delta jevnlig eller til tider, hvis de vil lære mer om hagebruk eller har lyst å få litt jord under neglene.Hva som blir dyrket varierer fra år til år, basert på en avveining mellom hva medlemmene ønsker og hva som er agronomisk fornuftig. Avlingene på ulike kulturer vill også variere fra år til år avhengig av vær og andre forhold.

Bakgrunn

Vestern andelslandbruk ligger på Vestern Gård i Ringerike kommune, rett utenfor Hønefoss by. Gården er eiet av Norderhov Sogneselskap, som kjøpte gården for å etablere en besøks-, opplevelses- og undervisningsarena for det grønne skiftet. Målet er at barn, ungdom, skoleklasser og familier som besøker gården skal få kunnskap om hva det grønne skiftet innebærer og hva det vil kreve av den enkelte og av landbruket- og skogbrukets aktører. Andelslandbruket ble etablert i tråd med denne ambisjonen, som et eksempel i liten skala på et mer bærekraftig landbruk og som en form for landbruk hvor avstanden mellom forbruker og produsent er mye kortere enn hva som ellers er vanlig.

Organisasjon og visjon

Andelslandbruket ble stiftet som samvirke 2021. Beslutninger om samvirkets utvikling blir tatt på årsmøtet, hvor alle medlemmer har en stemme hver. Selve driften i sesongen organiseres av daglig leder og styret.Hovedformålet med andelslandbruket er å dyrke grønnsaker til medlemmene, men det er et ønske om å på sikt utvikle hagen som en pedagogisk plattform for skoler og barnehager i nærmiljøet, hvor elever kan lære om matproduksjon og dets betingelser.Det er ofte noen grønnsaker som ikke blir høstet, og det blir donert til veldedige formål i Hønefoss. 2022 var det Ringerike frivilligsentral som tok imot grønnsakene, som en del av sin matutdeling i Ringerike.

Økologisk produksjon

Arealet som andelslandbruket drives på er lagt i økologisk karens, og er ferdig sertifisert i 2025.


Andelspris:


Første år: 3900 NOKDeretter: 3500 NOK