Vikhammer Andelsgård SA

Vikhammer Andelsgård SA ble opprettet i febr. 2016 og har 100 andelshavere. Vi produserer økologiske grønnsaker til eget bruk på 11 mål som vi leier av bonden Olav Vikhammer. Gården ligger høyt oppe på vakre Vikhammer i Malvik kommune med utsikt over Trondheimsfjorden.

Vikhammer Andelsgård er et samvirkeforetak hvor man kjøper seg en andel som består av engangsinnskudd og medlemskontingent. Det som betales inn er midler som brukes til å nå gruppens mål. Innbetalingen går derfor til å dekke kostnadene for å drive grønnsaksdyrking, gartnerarbeid, frø, leie av jord, leie/innkjøp av utstyr og planter etc. etter økologiske prinsipper. Barn mellom 7 og fylte 14 år kan følge sine foresattes medlemsskap og betaler dermed ingen andel, men de betaler 50% av medlems- kontingenten for voksne andelshavere.Vi har en gartner som sammen med ei plantegruppe har hovedansvaret for planteplanen. Samvirkeforetaket er et ideelt foretak basert på dugnadsarbeid fra alle andelshaverne. Her er alle med på alt fra såing, jordpleie, luking og høsting. Gjennom årsmøte og medlemsmøte får alle andelshaverne muligheten til å påvirke og bidra til utviklingen og produksjonen.Vi har fortsatt plass til flere andelshavere på Vikhammer Andelsgård, så bare trykk på linken under og registrer deg.Velkommen skal du være!http://bit.ly/vikhammer