Virgenes andelsgård

MØTE 14 JANUAR!!Som en av de første andelsgårder i landet, har vi gjort gode erfaringer for sammarbeid med våre andelsbønder og medprodusenter. Andelsbønder kan feks ta ut sesongens kjøtt i form av en pakke hver andre måned. Vi har egen gårdsmølle og vi har kjølelager for vinterlagring. Av aktiviteter bla fermenterer grønnsaker og lager eget øl. I år blir det også honningproduksjon. Gården er omfavnet av Nummedalslågen og den kan benyttes til laksefiske.Velkommen!

INNMELDING 2017 PÅGÅR NÅ. Hovedfaktura kan deles opp etter ønske. Klikk deg inn på linken: www.deltager.no/andelsbonde2017 Denne portalen benyttes for å sikre alle data og god håndtering av alle medlemmer. Et forskudd på kr 290,- bekrefter deg som andelsbonde, og du er klar for årets første besøk.


SAMLING FOR NYE ANDELSBØNDER ELLER POTENSIELLE NYE SOM VIL VITE MER. PÅ GÅRDEN: LØRDAG 14 JANUAR. KL 1330.SAMT EN EKSTRA I FEBRUAR. OPPMØTE PARKERING.


Andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture) er en egen form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for ett år av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene. Du får din egen personlige bonde som leverandør av din mat. Hos oss produserer vi sammen og deler avlingene. Tanken er god kvalitet på råvarer, lokalt dyrket, klimasmart og ikke minst optimal dyrevelferd hos husdyra. Man skal ha en tilhørighet til sin mat. Den skal dyrkes uten sprøytemidler. Hele gården utvikles til å bli et sted der man stadig blir sjølberget og matgleden rår. Les om prinsippene på www.andelslandbruk.no


20130725-193745.jpg


Det er du som andelsbonde som bestemmer. Her på gården kommer du og går som du vil. Noen vil være aktive andelsbønder, andre vil helst bare høste eller få levert. Andelsbøndene betaler på forhånd inn en sum som skal dekke kostnadene for produksjonen. Blir kostnadene for høye, stiger andelsprisen tilsvarende året etter, og blir det penger igjen, så kan man investere eller senke årskostnaden. Blir det gode år får man mer grønnsaker, og blir det dårlig har man selvfølgelig tapt dette. Man opplever svigningene, slik bonden selv gjør. Stort sett så er det sjeldent noe går veldig galt. Intensjonen er at bonden skal kunne ha en normal lønn, at matens historie og ansikt kommer frem, at miljø og dyrvelferd er satt i første rekke. Sunn og god mat – og forhåpenligvis til en lavere pris enn økologisk mat i butikken. Opplevelse fra jord til bord. Vi har flere grupper som noen benytter, for å dele og utvikle erfaringer.


image


Grønnsakene er nøye merket der hvor man høster. Vi er ca 200 andelsmedlemmer – dvs at med en andel kan du høste 1 kålrot av 200, osv osv. Bruk skjønn! Man får tydelig beskjed om hva man kan plukke, og hvor mye underveis. Gjennomsnittlig spiser hver nordmann ca 140 kg grønnsaker og potet hvert år. Vi skal ha minst 30 sorter grønnsaker og poteter. Prisen er satt lav, og det er viktig at man tar kun det man selv skal benytte. Det står beskrevet i butikken hva som er klart, og man høster på åkeren der det står skilt. En andel er tenkt per person, mange starter første året med en uavhengig størrelse på familie og øker etter behov ved årsskifte. Vi har WC og vask på midtpartiet på låven. Vannpunkt ved leddporten. Det siste man gjør er å registrere hva man har tatt med seg i kilo totalt på sin egen smarttelefon eller hjemme på nett. I butikken er det også en del varer til salgs. Vi aksepterer kun bruk av VISA og Mastercard. Dette er også selvbetjent. Skulle man være ukomfortabel med betalingsterminalen, så legg igjen en beskjed hva du har tatt, så sender vi faktura på epost.


Ta med handsker, kurver og arbeidslyst!


Hva må jeg bidra med? Vi forventer at alle bidrar med tre små arbeidsdager, i våronn, lukearbeid, gjerdearbeid og innhøstning. Ellers er praksisen at man luker eller høster litt for fellesskapet hver gang man er på gården. Sett av 10 minutter til rask arbeid ved hvert besøk. Om vinteren betyr det feks rydde i grønnsakskassene på lager. I 2017 ønsker vi at flest andelsbønder setter seg på kalenderliste, hvor man fordeler seg utover. Noen kan også få faste oppgaver. Info i god tid før våronn.


Det står grill og bålplass disponibelt for alle. I stolpehuset har vi samlinger. Dette kan benyttes hele tiden.


Vi melder ikke fra når vi kommer på besøk – Ta hele gården i bruk!


image


Priser og annet:
Én andel er tilpasset en person, men passer ofte for en liten familie. Noen velger to andeler eller flere. Første året anbefales en andel.
-Grønnsaker og poteter, normalt forbruk. Husk at noe er sesongvare og noe er lagringsvare. Lær deg forskjellige konserveringsmetoder.


-Mel av forskjellige sorter urkorn. Vi satser på dalahveite, emmer, svedjerug og spelt. Samt domen bygg (mel og malt). Kvalitet og volum er sesongavhengig.


-Egg (gjennomsnittforbruk). Du eier en høne per andel. Vi slakter i oktober. Da har du litt kjøtt. Slakting må man gjøre selv – i felleskap. En fast helg. NB: Ta med tomme reine kartonger i retur. Kun gårdens. (Normalt 1 – 3 kartonger per måned)


– Kjøttpakke. Ca 6 – 7 kilo, fortrinnsvis fra gården. Økologisk, grassbasert. Leveres hver andre måned. Siste pakke inkl halv stor ribbe (2017).


JULEGRIS:.ca 20-25 kilo (1/4 gris).


OBS: Husk å ta med frysebag! Typisk pakke inneholder 1 del suppekjøtt div, 1 del kjøttdeig div og 1 del stykningsdeler. Ofte er det fileter og noe pølser. Fortrinnsvis svin og okse. Lam til sesongen.


-Fiskekort i Lågen inkl. venner som blir med – Bruk skjønn! Båt kan lånes. NB: MELD FRA NÅR DU HAR FÅTT LAKS!


– Bruk av stolpehus. Ta med venner og lag middagen selv i stolpehuset:-)


NB: Benytter du deg ikke av mel, man man ta en ekstra kartong egg i måneden er det tilgjengelig, trenger du ikke av egg, kan du ta ekstra mel. Totalt veier vi alt. Man stipuleres totalt 150 kg varer på en andel. I praksis vil de fleste ligge på 100-200 kg.


image


Pris for hovedandel inkl sesongens kjøtt er kr 12290 per år (Grønnsaker, mel, egg og kjøtt)


Pris for hovedandel inkl julegris er kr 8290 per år. (Grønnsaker, mel, egg og julegrisdel)


Pris for hovedandel kr 5290 (Grønnsaker, mel og egg)


Pris for ren grønnsaksandel mai til oktober. Kr 3790,-(Ikke mel og egg og vinterlagring)


Julegris andel kr 1000,- + 90 kr kiloen


Halv hovedandel med sesongens kjøtt for kr 6149,- El halv hovedandel u kjøtt. kr 2649,- For de som ønsker en mellomting. Noe ekstra eller noe mindre. Egeninnsats halveres også.


Vår økonomi er basert på at flest mulig utnytter potensisalet i gården. Det betyr at vi setter pris på at flest velger andeler med kjøtt og eller julegris.


Uten egeninnsats øker andelen med kr 1200,-


Oppdeling av faktura kan skje etter eget ønske. Kvartal eller månedvis. Vi tar kr 50 per fakturering i 2017. Husk KID og rett øreavrundinger. Innmelding skjer via deltager.no – der melder man fra hvordan betaling skal skje.


BRYTE EN ANDEL ETTER 1 INNBETALING KOSTER KR 1000,- Etter 1 mai kan man ikke bryte andelen.


NB: Husk! systemet er basert på at man ikke tar ut «max» av hva man i prinsippet har rett til, men et normalt gjennomsnitt fra familie, til famillie/person. Å være en økoforbruker handler om å kaste minst mulig mat og spise ekstra grønt! Noen tar mer poteter, andre mer salat:-)


Andelen følger kalenderåret, noe som betyr at prisen er satt uavhengig når man blir medlem. Det betyr at det er mer lønnsomt å vente til nyttår enn å bli medlem feks i august.


bilde 3


bilde 1


bilde 2


Grønnsaker selvhøstes, men hentes på lager i den kalde tida.


Hvordan beregnes forbruk av mel og grønnsaker? Her må vi bruke skjønn. Grønnsakshøstinga skal være på et nivå som er et gjennomsnitt for et vanlig forbruk. Vi snakker om sesonggrønnsaker av en voksens forbruk av potet og grønnsaker som pekepinn. Man kan fryse ned selv for vinterbruk osv. Poteter mm som kan lagres, kan man lagre for vinterbruk. Gjennomsnittlig spiser vi ca 175 egg i året.


-Levering hjem og droppunkt


Utlevering til drop i Larvik, Tønsberg, Sandefjord, Oslo, Drammen, Holmestrand. Man kan også hente på gården ferdig pakke. Kr 375,- for en kasse på ca 18-22 kilo. Bruk epost bestilling@virgenes.no og skriv gjerne hva du ønsker deg og evt hva du ikke ønsker deg. Bestilling må på plass før tirsdag kl 0700.


Onsdager og søndager er fast jobbdag. Vi oppfordrer andelsbønder til å spesielt komme en tur på gården disse dagen. Hjelp oss på åker eller hjelp oss med pakking av varer.


ØNSKER DU Å VÆRE DROPPUNKT? Da slipper du å jobbe 6 plikttimer og du får maten på døren din. Avtale er per kalenderår. Er du borte, må du sørge for at noen tar ansvar evt sørger for annen adresse midlertidig. Levering fra bonde skjer formiddagen. Andelsbøndene henter på ettermidagen. Sentral beliggelse og parkering er viktig. Samt frostfritt.


AKTIVITETER:


«Andelslaget»: Vi vil starte opp en del matkurs og matopplevelser. Først og fremst på bålplassen og stoplehuset.


-Andelslaget holder orden på undergrupper. Vi trenger aktive! Meld deg:)


-Birøktergruppa


– Urtegruppe.


-Ølbryggergruppe.


– Grønnsaksgruppa (fermentering, sylting).


– Kraftkokergruppe


-Surdeigsbrødgruppe.


image


image


Lurer du på noe? ARBEID -INFO – OMVISNING FOR NYE, ÅKERVANDRINGER ETC, PRAT MED BONDEN: Vi på gården trenger litt privatliv og ikke minst kunne jobbe effektivt. Derfor har vi noen regler, vi håper du kan følge. Vil du jobbe på gården eller ta opp et større tema med bonden? Meld fra på sms 93440575 på forhånd utenom anonserte tider. Senest et par timer i forveien. Vi har fast felles arbeidsdag hver onsdag (hele dagen, kvelden). I tillegg hver søndag. Prøv å kom spesielt på disse dagene. KL 1030 eller etter avtale. Vi foretrekker spørsmål på epost og sms. Telefoner og prat er fint å få på onsdager. Eller møt opp:-) Siste søndag i hver måned har bonden ekstra god til til å ta noen åkervandringer og spesielle spørsmål. Da satser vi på felles lønsj:-)


20130319-223917.jpg


Det vil allikevel være enkelte kulturer som tar flere år å etablere, og noe prøving og feiling må vi påberegne. Noen forbehold. Gården er åpen hele tiden for andelshavere.


Regler:


1: Sjekk infotavle med en gang du kommer på gården!


2: Sjekk om det ligger noe på lille kjølai butikken som er fint å ta, før man høster. Evt orienter deg om det finnes varer på storkjøla.


3: Respekter skiltene. Nytt i år. Infotavler om bruk, lagring og høsting: Rødt = ikke høst. Gult = Ta litt, de største (til feks 3 middager) Grønt = Ta mye. Blått: Ta med ekstra uten at det går utover «tilmålt mengde».


4: Registrer varer på nett. Du kan få hjelp av datalageransvarlig. Er du ukomfotabel med dette, så noter i en bok.


5: Kjøttpakke skal ha to klistremerker. Ett som står på pakke, og ett kontrollmerke som ligger tilgjengelig som du fester på lista (vdør).


6: Respekter vår nabo. Alt på høyre siden av veien (sørside) er naboens.


Innhøstede varer og egg hentes direkte ut fra utsalgsbua eller lager.


På siden «bestilling» leser du hva som er tilgjengelig og når det er tilgjengelig. Her bestiller du varer til droppunkt osv.


Velkommen som andelsbonde!


Temahelger 2017


– Fermenteringslære og konserveringsmetoder.


– Kraftkoking. Smak og helsefordeler.


-Surdeigsbrød. Sunnere bakemetoder.


-Honninggruppe. En selvfølge på en gård.


– Urtegruppe. Friske og tørkede urter. For smak og for helsa.


– Ølbryggergruppe. Helt fra bunnen. Fra åker til flaske. Eget bygg og egen humle.


—-


Oppdatering generelt skjer på hjemmeside www.virgenes.no – men den aktive gruppen på facebook brukes daglig (ikke siden, men gruppen, det er to forskjellige)


– SMS-varsling


Foto: Caroline Omlid
Foto: Caroline Omlid


Vi dyrker alt økologisk og er sertifisert av Debio.


OBS – VI PÅTAR OSS RETTEN TIL MINDRE ENDRINGER!


VELKOMMEN.


Vennlig hilsen,


Virgenes Andelsgård, ved Michelle og Tore Jardar S. Wirgenes.