Voksenenga nærmiljø- og andelshage

Voksenenga nærmiljøhage er en grønn inkluderende møteplass i bydel Vestre Aker med økologisk hagebruk og matglede i fokus. Andelshavere får en andel av avlingen når det høstes inn samt fri tilgang til hagens fellesfunksjoner for seg og sine nærmeste.

Voksenenga ligger på et 8 mål stort solrikt jorde i enden av Hovseterdalen. Nærmiljøhagen består av parseller til utleie, en andelshage og et tun med fellesfunksjoner som drivhus, redskapsbod, bålplass, sittebenker og utekjøkken med vedfyrt pizzaovn. Hagen er en populær møteplass for dyrkingsentusiaster og barnefamilier. Foreningen Voksenenga nærmiljøhage organiserer driften i hagen, og tilbyr et mangfoldig aktivitetsprogram gjennom sesongen. Deriblant skolehagekurs, familieklubb, sommerferie tilbud for barn og "Grønn glede", jevnlige dyrkings- og matlagingstreff.

Andelshavere på Voksenenga deltar i dyrkingen min. 7 ganger pr sesong, samt bidrar på 3 faste årlig arrangementer i hagen.

Les mer om det å være andelshaver på nettsiden vår.